Lời Giáo Giới của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN

LỜI GIÁO GIỚI
CỦA HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ VÀ HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

(Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ thừa ủy nhiệm Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam ban Giáo Giới cho toàn thể Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử ngày 30.10.ÂL Đinh Dậu (17/12/2017) tại chùa Phật Ân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam nhân ngày tam thất trai tuần Đức Cố Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch).

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo tác đại chứng minh.

Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão, Chư Hòa Thượng, Chư Vị Đại Đức Tăng-già nhị bộ.

Hôm nay con xin đãi lao Hòa Thượng Thượng Thủ cùng Chư Tôn Đức Tăng Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam tuyên thệ ý nghĩa cho các Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam, các Huynh Trưởng cấp Dũng, Huynh Trưởng cấp Tấn và các Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các cấp trong và ngoài nước.

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm Đinh Dậu, là tuần thất thứ 3 của Hòa Thượng tân viên tịch. Tất cả Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong và ngoài nước khi hay tin Hòa Thượng viên tịch, tất cả đều cảm xúc bàng hoàng và than lên tiếng khóc rằng: Ôi! Ngọn đèn sáng của Gia Đình Phật Tử đã tắt, Gia Đình Phật Tử Việt Nam đang sống trong cảnh tối tăm mù mịt!

Thế nhưng Phật Pháp bất sanh bất diệt, ngọn đèn chánh pháp khi mờ, khi tỏ nhưng không bao giờ tắt ngúm giữa thế gian nầy. Phật Pháp như ánh trăng sáng, khi tròn, khi khuyết, khi có mây che lấp, nhưng muôn đời vẫn là trăng tròn, vẫn là ánh trăng sáng. Phật Pháp cũng vậy, luôn luôn sáng tỏ trong thế gian, chỉ tối tăm trong tấm lòng của chúng sanh. Vì vậy Chư Tôn Đức Tăng Già, những vị đã xuất gia với tâm nguyện thượng cầu – hạ hóa, với ý nguyện Bản Thệ Hoằng Pháp Độ Sinh. Cho nên sau khi Hòa Thượng Thượng Thủ viên tịch, Chư Tôn Đức đã cùng hội họp và tiếp tục điều mà Hòa Thượng đã làm hoàn tất phận sự trong đời nầy; những gì còn lại cũng hoàn tất sự nghiệp hoằng pháp và sẽ nguyện hoàn tất cả trong đời sau.

Thuở xưa trong nhiều bài pháp, Đức Phật đã thường nhắc nhở rằng Phật Pháp thịnh hành ở thế gian phần lớn tùy theo căn cơ của hàng quốc vương, đại thần, trưởng giả, tại gia cư sĩ. Điều đó có nghĩa rằng Phật Pháp là ngọn đèn giác ngộ trong thế gian chứ không phải là ngọn đèn lu mờ cô độc trong núi rừng sâu thẳm, Vì vậy các giới khuyến thiện khuyến khích những người tại gia có niềm tin Tam Bảo vững chắc, có ý chí kiên cường, có bồ-đề tâm kiên cố để phụng hành Phật sự, tu hành Phật đạo, ích lợi cho bản thân mình, cho nhiều người trong đời nầy và trong nhiều đời sau nữa.

Để hỗ trợ cho những Phật Tử tại gia nầy vững tâm trên con đường đạo, để hộ trì tâm niệm bồ-đề của những vị nầy, Chư Tôn Đức nay tiếp tục sự nghiệp, xa là của Chư Phật, Chư Tổ, gần là của Hòa Thượng Tân Viên Tịch, là tiếp tục ngọn đèn làm nhiệm vụ hướng dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Trong ý nghĩa nầy, Gia Đình Phật Tử Việt Nam được xem là thành phần dẫn đầu trong việc hoằng pháp lợi sanh được Chư Tôn Đức giao phó và giáo giới, được khuyến khích tự tu luyện bản thân, tự rèn luyện cho mình có trình độ nhận thức Phật :Pháp sâu sắc, có bản lãnh tu hành kiên cố, có bồ-đề tâm bất thối để rồi ở ngay giữa lòng đời mà thực hành Phật Pháp làm rạng rỡ cho thế gian, điều mà Chư Tôn Đức mong muốn, nhưng khả năng con người có hạn không thể làm được. Vì vậy nay Chư Tôn Đức cùng đồng tâm hiệp ý, cùng tuân theo giáo huấn của Đức Thích Tôn, mặc dù Đức Thích Tôn đã nhập diệt nay đã hơn 2.500 năm, nhưng Lời Giáo Giới ấy vẫn còn, đó là tiếp tục ngọn đèn của Chánh Pháp tồn tại thế gian, soi sáng cho thế gian, cho những ai muốn tìm con đường sáng để thoát khổ, tu theo giáo giới đó.

Chư Tôn Đức cùng họp lại, cùng chí thành phát nguyện kiên trì tâm bồ-đề, và trao tâm bồ-đề ấy làm tăng thượng duyên và tăng thượng lực cho các Huynh Trưởng và Đoàn Sinh cùng tu học, tu thân, những điều mà Đức Phật đã khuyến giới, học tam tạng kinh điển để trở thành người Phật Tử có bản lãnh, có trí tuệ, đủ để gánh vác sự nghiệp của thế gian bằng tinh thần của người Phật Tử trực tiếp khuyên dạy, hướng dẫn trong mọi sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử đúng theo tinh thần của chánh pháp. Đó là các vị Thành Viên trong Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Trước đây các vị chỉ làm nhiệm vụ Cố Vấn, có nghĩa là những vị có vai trò tư vấn cho các Phật Tử hành đạo; nay trong những hoàn cảnh đặc biệt, các Phật Tử không thể tự mình vượt qua những sóng gió, tránh khỏi những con đường lầm lạc, cho nên Chư Tôn Đức đã cùng phát nguyện trực tiếp hướng dẫn từ việc tu hành: Tu giới gì, học giới gì, thọ giới gì, học những kinh điển nào để tự đào luyện cho mình một bản lãnh chân chính của người Phật Tử, đem bản lãnh đó phục vụ cho thế gian, ích lợi cho bản thân, cho những người thân thuộc, ích lợi cho cả nhiều người, cho cả dân tộc trong đời hiện tại cũng như trong nhiều đời về sau nữa…

Đấy là tâm nguyện của Chư Tôn Đức trong kỳ họp vừa rồi tại Chùa Phật Ân và ngày hôm nay đồng thanh Tăng nghị và quyết định, kiên cố bồ-đề tâm làm tăng thượng lực cho tất cả các Huynh Trưởng, từ Huynh Trưởng lão thành cấp Dũng cho đến các Huynh Trưởng cấp Tấn, cùng các Ban Hướng Dẫn các cấp trong và ngoài nước, sau cùng tất cả Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Chư Tôn Đức mong rằng các Huynh Trưởng từ cấp Dũng, cấp Tấn và các cấp ghi nhận tâm nguyện của Chư Tôn Đức và phụng hành ý chỉ của Chư Tôn Đức, tự tu tập để thành những Phật Tử tại gia có khả năng thay Chư Tôn Đức lặn lội vào đời mà giúp đời, điều mà Chư Tôn Đức không thể bước vào được.

Mong toàn thể Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử tuân theo bản nguyện của Chư Tôn Đức mà Y GIÁO PHỤNG HÀNH.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.