Mừng Đệ Lục Chu Niên Trang Nhà

0

Tổ chức Áo Lam cần nối bàn tay lớn, cùng học tu theo giáo lý Phật Đà, nương theo dấu vết kinh văn mà về “căn nhà Cha”. Trong bao nguy khó, Lam Viên đều tỏ rõ bước chân trung kiên của anh chị em mình trên con đường nhập triền. Cũng chỉ vì lắng nghe lời Bồ-tát Thường Bất Khinh, không đánh mất mình, mà làm nên lịch sử; chẳng những còn tồn tại, đứng vững, mà con vươn ra thế giới bên ngoài, lập nên Ban Hướng Dẫn GĐPT Hải Ngoại và tiến lên là trên toàn thế giới.

– Nhất giả lễ kính chư Phật; mình làm sao quên được Phật và ta đồng tánh giác viên dung, nên nhất niệm về Phật là chấn động toàn thân, nhiệt não tiêu tan, căn lành tăng trưởng, cuộc sống hướng thượng thăng hoa.

– Nhị giả xưng tán Như Lai; Phật Tử ca dương tánh tốt, thể hiện hạnh lành, phụng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật, bảo vệ đạo pháp, bố ma trừ tà, hưng phong Tổ ấn. Khi sư diệt tổ đời mạt pháp xuất hiện loạn xạ ta quyết không tha.

– Tam giả phổ tu cúng dường; ta có trái tim yêu thương, ta có cả một tấm lòng như kho tàng Địa Tạng làm tươi mát nhân thiên, làm tiêu tan não phiền, sẵn sàng xả phú xả thân, an bần lạc đạo.

– Tứ giả sám hối nghiệp chướng; nên học hạnh khoan dung tha thứ để tập thử công đức, để phát huy đạo lực, giải trừ cấu uế tiền khiên, viên mãn báo thân Lô-xá-na thành toàn Phật hạnh.

– Ngũ giả tùy hỷ công đức; hồi hướng về khắp cả chúng sanh không kể bạn lành bạn ác, kẻ thân người sơ, kẻ thâm người thù, làm vốn liếng gieo duyên cùng Tam Bảo.

– Lục giả thỉnh chuyển Pháp Luân; là tinh cần trong đạo nghiệp, thành toàn sứ mạng giáo dục. Sống có lý tưởng, quên mình vì người, thi ân mà không cần báo trả.

– Thất giả thỉnh Phật trụ thế; vun trồng cho cây đạo thọ vươn cao, bảo vệ đạo pháp tồn tại dài lâu, nhớ nằm lòng: Đạo pháp xương minh là do Tăng-già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh là do Đàn Việt phát tâm mà hết lòng hộ đạo. Chớ bao giờ làm người bội nghĩa vong ân.

– Bát giả thường tùy Phật học; người không học, chẳng biết lý lẻ chi làm sao hành động đúng, làm sao biết lương tri, làm sao phát huy huệ trí, viễn ly sanh tử.

– Cửu giả hằng thuận chúng sanh; giúp họ thực hiện ước mơ hoài bảo trên căn bản chánh pháp, sống đời giản dị không phức tạp cầu kỳ, lấy hạnh từ bi mà mở cửa huệ trí.

– Thập giả phổ giai hồi hướng; nhớ mãi không quên, hằng soi thấy năm uẩn đều không mà dẹp tan mọi khổ ách nghiệp chướng, trừ phiền não mà hồi hướng công đức lành nầy, khác nào đã đặt gánh nặng xuống và làm người đồng hành trên con đường giác ngộ vô sanh.

Con đường ta học, công việc ta làm, nội hàm ngoại vi, chương trình khép kín ngưỡng mong mười phương đại giác, ba đời hùng sư thùy từ gia hộ.

Thị Nguyên, Phước Việt, Việt Nguyên, Thạnh Không cũng chỉ một lòng và chưa từng bỏ cuộc; và giờ đây khoác áo nâu sòng cũng chỉ là công tác khai phóng mở đường cho con tàu yêu thương đưa các em về bến bờ thanh lương ngát hương.

Chúc Trang Nhà, nơi mình cộng tác với lòng dạ thiết tha, trên con đường vượt trùng dương biển cả luôn tự tại trước mọi phong ba./.

THẠNH KHÔNG

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.