Pháp Hội Thù Ân II – Cung An Chức Sự

 

 

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới
CUNG AN CHỨC SỰ

—— oOo ——

Sau Lễ Hưng Tác – Thượng Phan. Vào lúc 8g30 ngày hôm nay (26.10.2018 – 18.9 Mậu Tuất), toàn thể Lam Viên GĐPT vân tập trang nghiêm đạo tràng tác lễ Cung An Chức Sự Pháp Hội Thù Ân lần thứ II.

Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Chiếu, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ quang lâm chứng minh cùng Chư Tôn Túc Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ: Hòa Thượng đạo hiệu thượng Phước hạ Trí, Hòa Thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Tâm và Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Thành phần Ban Đại Bái (tín chủ kiến đàn) gồm quý Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN: Nguyên Tín – Nguyễn Châu, Như Thật – Nguyễn Công Minh, Nguyên Hoành – Lê Văn San, Tâm Trí – Tư Đồ Minh, Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Thị Lộc – Võ Văn Mai, Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt.

Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai, Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Trưởng Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân II dâng lời tác bạch cầu thỉnh Đại Tăng chứng minh Pháp Hội:

“…Hôm nay, ngày hội đủ muôn duyên lành, Pháp Hội Thù Ân lần thứ II chính thức khai diên, pháp tịch an bày, đạo tràng nghiêm tịnh, toàn thể chúng con trên dưới một lòng, Áo Lam khắp nơi trên thế giới giờ này vận tâm thành, góp lòng cung kính hướng về quê nhà, hướng về trụ xứ Pháp Vân, kính dâng lời tâm nguyện hiếu ân lên Tam Bảo cùng hiện tiền Đại Tăng chứng minh. Chúng con kính kiền thỉnh Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ đăng lâm pháp tịch chức sự trai đàn Pháp Hội, chứng minh, tuyên hành pháp sự, gia tâm chú nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc, âm siêu dương thạnh, hiện tiền chúng con hiếu đạo vuông tròn.

Cúi xin Chư Tôn Đức xót thương từ bi hứa khả.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát…”.

Chức sự Pháp Hội đã được Chư Tôn Đức từ bi chứng minh hứa khả đăng lâm pháp tịch:

Một số hình ảnh ghi nhận tại thời khóa lễ Cung An Chức Sự:

Tiểu ban Truyền Thông ghi nhận tại Pháp Hội

Nguồn: Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.