Pháp Hội Thù Ân II – Tác bạch thỉnh cầu Đại Tăng chứng minh Pháp Hội

0

 

 

TÁC BẠCH
THỈNH CẦU ĐẠI TĂNG CHỨNG MINH PHÁP HỘI THÙ ÂN II
GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

 

Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh,
Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh,
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

– Cung kính bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, chứng minh Pháp hội Trai đàn.
– Cung kính bái bạch Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ chứng minh Pháp hội Trai đàn.
– Cung kính bái bạch Hòa Thượng Trưởng Ban, Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam đương vi tuyên hành Pháp sự Trai đàn,
– Kính bái bạch Chư Tôn Tịnh Đức Tăng-già hiện tiền chứng minh.

Giờ này tràng phang giương cao bao tâm nguyện hiếu ân kiến lập, pháp tràng cung thiết trang nghiêm, chung bản hòa thanh cung thỉnh mười phương Tam Bảo, Hiền Thánh chứng minh Pháp Hội, nơi đạo tràng cử hành lễ Cung An Chức Sự, chúng con tha thiết cúi đầu, thành kính niệm cảm thâm ân Tam Bảo, hiện tiền Đại Tăng quang lâm Pháp Hội chứng minh, tuyên hành pháp sự, truyền trao giới pháp, hộ niệm trai đàn.

Kính bạch Quý Ngài chứng minh,

Hiếu hạnh, hiếu tâm là điều kiện thù thắng để nuôi dưỡng tâm nguyện bồ đề, thể nhập vào tâm Phật, hạnh Phật. GĐPTVN luôn khắc lòng tứ ân thâm trọng, hiếu đạo nguyện tô bồi, gìn giữ truyền thống nhà Lam bằng tất cả lòng hiếu kính. Ngày nay, Áo Lam phát triển ra khắp cộng đồng thế giới mang theo cả tâm nguyện hiếu ân, tất cả Lam Viên dù ở bất cứ quốc độ nào cũng hướng về cội nguồn truyền thống, nỗ lực tu học, phụng hành Phật sự để báo đền tứ ân thâm trọng.

Tiếp nối thành tựu Phật sự Pháp Hội Thù Ân lần thứ nhất năm 2014, năm nay, toàn thể Ban Hướng Dẫn GĐPTVN các cấp cùng Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN Trên Thế Giới một dạ chí thành, phát nguyện tổ chức PHÁP HỘI THÙ ÂN lần thứ II; nguyện lập thành công đức hồi hướng truy tiến báo ân, thành tâm tưởng niệm: TỨ ÂN THÂM TRỌNG, LỊCH ĐẠI TỔ SƯ TRUYỀN TRÌ MẠNG MẠCH, KẾ VÃNG KHAI LAI, CHƯ THÁNH TỬ ĐẠO PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐÃ VỊ PHÁP THIÊU THÂN, VỊ PHÁP VONG THÂN, CHƯ VỊ ÂN SƯ, SÁNG LẬP VIÊN, BẢO TRỢ, GIA TRƯỞNG, HUYNH TRƯỞNG, ĐOÀN SINH GĐPT VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ QUÁ CỐ, và KỲ NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN, THẾ GIỚI HÒA BÌNH, CHÚNG SANH AN LẠC, PHÁP GIỚI ÂM DƯƠNG ĐỒNG TRIÊM LỢI LẠC.

Pháp Hội tổ chức trong 3 ngày: 26, 27, 28 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 18, 19, 20 tháng 9 năm Mậu Tuất). tại CHÙA PHÁP VÂN, số 16 đường Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Pháp sự tuyên hành trong Pháp Hội:

  • Phát Nguyện Truy Niệm Tiền Hiền Công Đức, Tiền Bối Hữu Công,
  • Hiệp Kỵ Chư Linh,
  • Giải Oan Bạt Độ, Thuyết Pháp Cầu Siêu,
  • Truyền trao giới pháp,
  • Trai Tăng Cúng Dường, Phóng Sanh, Phóng Đăng,
  • Chẩn Tế Cô Hồn, Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Thái.

Kính bái bạch Chư Tôn Đức,

Hôm nay, ngày hội đủ muôn duyên lành, Pháp Hội Thù Ân chính thức khai diên, pháp tịch an bày, đạo tràng nghiêm tịnh, toàn thể chúng con trên dưới một lòng, Áo Lam khắp nơi trên thế giới, giờ này vận tâm thành, góp lòng cung kính, hướng về quê nhà, hướng về trụ xứ Pháp Vân kính dâng lời tâm nguyện hiếu ân lên Tam Bảo, cùng hiện tiền Đại Tăng chứng minh. Chúng con kính kiền thỉnh Chư Tôn Đức từ bi hoan hỷ đăng lâm pháp tịch chức sự trai đàn Pháp Hội, chứng minh, tuyên hành pháp sự, gia tâm chú nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc, âm siêu dương thạnh, hiện tiền chúng con hiếu đạo vuông tròn.

Cúi xin Chư tôn đức xót thương, từ bi hứa khả.
Cúi xin Chư tôn đức xót thương, từ bi hứa khả.
Cúi xin Chư tôn đức xót thương, từ bi hứa khả.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.