Thọ giới – Giữ giới (Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ)

THỌ GIỚI – GIỮ GIỚI. Pháp đàm của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ tại cuộc phỏng vấn ‘bỏ túi’ trong Pháp Hội Thù Ân lần thứ nhất (2014) GĐPTVN Trên Thế Giới tại chùa Pháp Vân – Sài Gòn, Việt Nam…

Pháp Hội Thù Ân III: Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm trong lễ chính thức

Không có tu sĩ nào, không có ngôi chùa nào trong Chánh pháp mà không có 2 ngày đảnh lễ Thù Ân trong chùa. Vị tu sĩ nào không biết đảnh lễ Thù Ân, không phải là tu sĩ Phật Giáo. Ngôi chùa nào không có đảnh lễ Thù Ân, không phải là ngôi chùa của Phật Giáo mà ngôi chùa của ma vương…

Chúc mừng Pháp Hội Thù Ân III viên thành đại nguyện

Thư Viện GĐPT hoan hỷ húc mừng Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3 đã vượt thắng chướng duyên viên thành đại nguyện…

Pháp Hội Thù Ân III: Chuơng trình

Chương trình Pháp Hội Thù Ân III – Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 1 năm 2024 (tức từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 4 tháng Chạp năm Quý Mão) Phật lịch 2567…

Pháp Hội Thù Ân III: Tâm thư kiến lập (Việt – Anh)

Tiếp nối thành tựu Phật sự Pháp Hội Thù Ân lần I năm 2014, lần II năm 2018, toàn thể Ban Hướng Dẫn GĐPTVN các cấp cùng Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN trên thế Giới một dạ chí thành, phát nguyện tổ chức PHÁP HỘI THÙ ÂN lần thứ III, nguyện lập thành công đức hồi hướng truy tiến báo ân, nguyện cầu âm siêu dương thái…

Hướng lòng tưởng nguyện về PHÁP HỘI THÙ ÂN III – Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới

MUÔN PHƯƠNG MỘT LÒNG HƯỚNG VỀ PHÁP HỘI THÙ ÂN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI LẦN THỨ 3
Nhạc phẩm trong video clip: TƯỞNG NIỆM
N&L: Bửu Ấn – Tiếng hát: Bảo Ân…

Favorable Conditions for the Establishment of Dharma Assembly of Gratitude III – Duyên khởi kiến lập Pháp Hội Thù Ân III

In the service of the Vietnamese Buddhist Youth Association, members in each generation, no matter what country they are in, always patiently overcome obstacles to maintain the first aspiration of filial piety.

Hướng về PHÁP HỘI THÙ ÂN lần thứ III (Năm Quý Mão – PL.2567 – DL.2024)

PHÁP HỘI THÙ ÂN lần thứ III tổ chức từ ngày 12 đến 14/1/2024 (tức 2 đến 4 tháng Chạp năm Quý Mão, tại chùa Phật Ân, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam…

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới: Video Pháp đàn Thuyết Pháp Độ Linh – Giải Oan Bạt Độ

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới: PHÁP ĐÀN THUYẾT PHÁP ĐỘ LINH – GIẢI OAN BẠT ĐỘ ngày 26/10/2018 – 18.9.ÂL Mậu Tuất, Phật lịch 2.562 tại chùa Pháp Vân, Sài Gòn. Đệ Nhất Sám Chủ: Hòa Thượng Thích Phước Trí, Đệ Nhị Sám Chủ: Hòa Thượng Thích Chúc Thông…

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới: Video Khai Đạo Giới Tử Thập Thiện giới – Giới Đàn Huyền Quang

Pháp Hội Thù Ân II: KHAI ĐẠO GIỚI TỬ THẬP THIỆN GIỚI – GIỚI ĐÀN HUYỀN QUANG, ngày 27/10/2018 – 19.9.ÂL Mậu Tuất, Phật lịch 2.562 tại chùa Pháp Vân, Sài Gòn. Tuyên Luật Sư: Thượng Tọa Thích Nhuận Châu…

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới: Video Khai Đạo Giới Tử Tại Gia Bồ Tát giới – Giới Đàn Huyền Quang

Pháp Hội Thù Ân II: KHAI ĐẠO GIỚI TỬ TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI – GIỚI ĐÀN HUYỀN QUANG, ngày 27/10/2018 – 19.9.ÂL Mậu Tuất, Phật lịch 2.562 tại chùa Pháp Vân, Sài Gòn. Tuyên Luật Sư: Hòa Thượng Thích Thái Hòa…