Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới: Văn Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ

0

 

 

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới
VĂN TƯỞNG NIỆM – HIỆP KỴ

(Đọc tại Lễ Tưởng Niệm – Hiệp Kỵ nhân dịp Pháp Hội Thù Ân lần II
Ngày 28/10/2018 tại chùa Pháp Vân, Sài Gòn)

 

Nhất tâm phụng thỉnh:
Nam Mô Đức Phật Giáo Chủ Thích Ca
Nam Mô Đức Phật Di Đà Bổn Tôn
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Từ Tôn
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả
Tiết vào Thu mưa dầm sùi sụt
Trời gầm đất chuyển
Bảo táp phong ba
Đất lỡ núi lay
Rừng cháy ngất trời
Thú không chỗ núp
Người người lặn hụp
Tìm kiếm người thân
Cơ nghiệp cửa nhà
Biến thành mây khói
Lòng từ đau nhói
Nhớ Phật dạy rằng:
“Ba cõi không yên
Như ngôi nhà lửa”
Chúng con kính nghe:
“Dục tri tiền thế nhân
Kim sanh thọ giả thị
Dục tri lai thế quả
Kim sanh tác giả thị”
Dịch rằng:
“Muốn biết nhân đời trước
Hãy xem quả đời nay
Muốn rõ quả tương lai
Hãy quán nhân nay trồng”.
Nay Gia Đình Phật Tử Việt Nam chúng con
Biết nhân, biết quả
Biết nghiệp trọng phước khinh
Biết lánh dữ làm lành
Vâng lời Phật dạy
Lập đàn tràng sám hối
Báo hiếu tứ trọng ân.
Trước đàn tràng Pháp Hội
Trượng thừa Tam Bảo lực gia trì
Toàn thể Lam Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên toàn thế giới
Gieo năm vóc chí thành
Kính dâng lời cẩn bạch:
Chúng con người áo Lam
GĐPTVN Trên Thế Giới
Da vàng chung nước Việt
Nhân tuần kỷ niệm:
Từ khi mở cõi
Nước Đại Cồ Việt ta
Niệm ngàn năm Sư Vạn Hạnh
Phá Tống bình Chiêm
Hộ quốc an dân
Xứng danh Quốc Sư
“Danh hương quan Cổ Pháp
Trụ tích trấn vương kỳ”.
Ngẩng cao đầu, lẫm liệt oai phong
Hơn bảy trăm năm rạng danh Phật Việt
Nước Đại Việt vua Phật
Trần Nhân Tông Phật Hoàng
Cư trần lạc đạo
Trụ thế xuất trần
“Gia trung hữu bảo hưu tầm mích
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”.
Tưởng niệm Lịch Đại Tổ Sư
Truyền trì mạng mạch
Niệm ân, năm mươi lăm năm Pháp Nạn
Chư Thánh Tử Đạo thân che
Đạn lạc tên bay
Bánh xe tăng nghiền thân
Cho đất Phật sử xanh
Máu nhuộm đài phát thanh
Đài Tử Đạo in dấu màu cờ sắc áo
Không thù, không hận
Không oán, không hờn
Bởi nguyện lực bón lót
Cho Bồ-đề đạo thọ.
Tưởng niệm chư vị giáo phẩm
Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Kế thừa truyền thống 4000 năm Phật Việt.
Đảnh lễ Ngài Đệ Nhất Tăng Thống
Đại Lão Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Khiết
Bốn mươi lăm năm
Quảy dép thu thiền
Tường Vân thường trụ
Không đến không đi
Còn đó những ngày lịch sử
Phật Giáo chấn hưng
Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống nhất cả ba miền
Suy tôn ngôi Hội Chủ,
Lãnh đạo Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo
Trước pháp nạn cuồng phong
Thiền trượng chấn kinh kỳ
Lung lay toàn thế giới
Kinh tâm gia đình trị,
Táng đởm lớp bạo quyền
Đánh thức lương tri nhân loại
Từ bi nhân ái thắng cường quyền
Ấn Phật truyền tay Phật
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Tăng Thống đại bảo vị
Bản lai diện mục vẫn còn nguyên.
Tưởng niệm 100 năm khánh sanh,
Bốn mươi lăm năm viên tịch
Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa
Ngài Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Vô tiền khoáng hậu
Đưa thuyền Lam vượt mọi phong ba
Thống nhất hòa ca
Ươm mầm sen tỏa ngát quê hương.
Tưởng niệm bốn chục năm
Hòa Thượng thượng Thiện hạ Minh viên tịch
Chết cho khí phách trường tồn
Rạng danh Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
Sáng niềm tin, Ngài Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
Đảnh lễ Đức Đệ Tứ Tăng Thống
Ba ngàn sáu trăm ngày quảy dép về Tây
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Huyền hạ Quang
Lái thuyền từ qua sóng cả
Làm nên Phật sử “Nguyên Thiều – Lương Sơn”
Trong ba đào, nước sông Côn trong vắt
Giữ tâm ấn truyền trao thế hệ.
Tưởng niệm tiểu tường
Ôn Tăng Già Bản Thệ
Ngài Đệ Nhất Thượng Thủ
Hội Đồng Chứng Minh
Giang tay ấn kiết tường
Giọt nước cành dương
Lam Viên toàn thế giới
Thanh, thiếu, đồng niên
Ân triêm giáo dưỡng
Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn.
Kính lạy Bác
Bậc tôn trưởng Tâm Minh – Lê Đình Thám
Năm mươi năm xả báo an tường
Hóa thân Bác nhiêu ích
Lợi lạc Áo Lam
Cư sĩ thượng pháp tòa
Vẫn lễ giáo khiêm cung
Giáo Thọ Sư của quý Sư
Dốc lòng hộ trì Tam Bảo
Người đem tương lai đạo pháp
Phó chúc cho lớp trẻ áo lam
Người sáng lập Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Bản nguyện Ngài sáng mãi
Xin về tỏa ánh hội Thù Ân.
Kính vọng bái người Cư Sĩ miền Nam
Bác Chánh Trí – Mai Thọ Truyền
Người Huynh Trưởng danh dự Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Người gieo mầm Phật pháp
Vào sáu tỉnh đất rồng
Miền Nam một giải non sông
Sen thơm vùng đất Huệ Quang
Phước Hậu đường thượng nối dòng Khánh Anh.
Tưởng niệm hiệp kỵ
Chư vị quá cố Sáng Lập – Giáo Thọ – Bảo Trợ
Gia Trưởng – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh
Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới
Những huynh đệ – tỷ muội
Đã vị pháp thiêu thân
Nguyện vị pháp vong thân
Cho trường tồn đạo mạch
Hoặc xả thân tứ đại
Theo định luật vô thường
Và cũng có Lam Viên
Ra đi tìm đất mới
Thuyền viên chưa tới bến
Giữa dòng gặp nạn tai
Bỏ oan thân ôm hận
Đào hoa bạc mệnh phần.
Xin tịnh thính ai lân
Đồng quy Pháp Hội
Chúng tôi phủ phục
Quỳ dưới chiếu cỏ:
– Hội Đồng Cấp Dũng GĐPTVN
– Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới
– Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN
– Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại
– GĐPTVN tại các Châu, Quốc Gia
– Các đơn vị áo lam Tỉnh/Thị
– Gia đình thân quyến Chư Tôn Linh
– Thiện hữu tri thức, ân nhân hảo tâm
– Cựu Huynh Trưởng, Cựu Đoàn Sinh
– Cùng hiện tiền Lam Viên tại hàng
Thành tâm thiết lập đàn tràng
Phụng Phật thỉnh Tăng
Nhập Pháp Hội Thù Ân
Âm dương lưỡng lợi
Chúng con ân triêm công đức
Thành tâm đảnh lễ:
– Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
– Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN
– Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Quốc Nội và Hải Ngoại.
– Chư Tôn Đức pháp quyến của Chư Giác Linh
– Chư Tôn Đức xuất thân từ GĐPT
– Chư Tôn Đức Kinh Sư
Lâm diên cử hành pháp sự
Chúng con y giáo phụng hành
Thành tâm khai hội
Đảnh lễ thù ân
Thiết niệm lập đàn:
Chẩn tế, bạt độ giải oan
Thuyết pháp độ linh
Kiến lập Giới Đàn Huyền Quang
Truyền thọ Thập Thiện – Tại Gia Bồ Tát giới
Phóng sanh, phóng đăng
Cầu đạo pháp trường tồn
Nước nhà hưng thịnh
Thế giới hòa bình
Chúng sanh an lạc
Trai tăng thành kính cúng dường
Tặng quà Lam cho Lam Viên vượt khó, vươn lên
Kính lạy Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
Vượt cả không gian, thời gian
Kính lạy Hội Đồng Giáo giới GĐPTVN
Kính lạy Đại Tăng
Bản thệ hoằng pháp lợi sanh
Vì lợi lạc quần sanh
Cử hành pháp sự
Giáo Thọ Sư
Giới Luật Sư
Gia Trì Sư
Tất cả công đức
Nguyện xin hồi hướng
Âm dương lưỡng lợi
Pháp giới huân triêm
Phật đạo chóng thành
Bồ đề viên mãn.
Kính lạy Chư Tôn Đức hiện tiền
Xin dũ lòng từ bi thương xót
Dùng đại bi tâm làm phương dược
Vận chú nguyện lực siêu độ Chư Linh
Chúng con toàn thể Lam Viên
Một dạ chí thành khấu đầu bái thỉnh.
Phật dạy rằng:
Cõi nước Phật không thiên đường, địa ngục
Tạng hư không tánh và tướng tương đồng
Núi Diệu Cao nhìn lại một bầu không
Tam thế giới cũng trong vầng mây bạc
Nước sông xanh, bản lai nguyên diện mục
Chiếc lá vàng vạn thủy hóa thiên sơn.
Lạy Phật tại vị, Chư Linh tại tiền
Giờ này toàn thể Lam Viên trên thế giới
Cùng hướng về Pháp Hội
Cùng chung tâm nguyện
Một dạ chí thành
Nỗ lực tiến tu gieo trồng thiện pháp
Tỏ bày hiếu đạo
Mở rộng hiếu tâm
Phụng sự chúng sanh
Cúng dường Chư Phật
Báo đáp bốn trọng ân
Cầu thế giới hòa bình
Cầu dân sinh hưng thịnh
Trong cộng đồng nhân loại.
Kính lạy Chư Giác Linh,
Chơn Linh, Hương Linh, Âm Linh
Cung thỉnh quý Ngài,
Pháp Hội trai đàn
Thừa tư công đức
Cõi Phật sanh về
Nhớ nguyện xưa tiếp tục tái lai
Hộ trì Phật Pháp, nhà lam vững bền
Nam Mô chung tiếng nguyện cầu
Hiếu tâm nguyện khắc, ân sâu nguyện đền.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.

Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức (đăng tải nguyên văn).

Nguồn: Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.