Chương trình Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới

0

 

CHƯƠNG TRÌNH
PHÁP HỘI THÙ ÂN LẦN THỨ II GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

Ngày 26 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 18 tháng 09 năm Mậu Tuất):

 • 06g00 – 07g00: Trang nghiêm đạo tràng – Lam Viên GĐPT vân tập Pháp Hội.
 • 07g00 – 07g30: Lễ Hưng Tác – Thượng Phan.
 • 07g30 – 08g00: Tác lễ Thỉnh Sư – Cung An Chức Sự đàn tràng.
 • 08g00 – 11g00:
  • Lễ bạch Phật khai Kinh – Phụng thỉnh Tam Bảo.
  • Lễ thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ.
  • Lễ Đề Vị – Thỉnh Chư Chân Linh – Hương Linh – Hoạnh Hồn.
 • 11g00 – 13g30: Thọ trai – Chỉ tịnh.
 • 13g30 – 16g30:
  • Trì tụng Thủy Sám Pháp Văn.
  • Tuyên sớ kỳ siêu Chư Linh của các đơn vị: Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Quốc Nội và Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại.
 • 16g30 – 18g00: Giải lao – Dược thực.
 • 18g00 – 22g00:
  • Thuyết Pháp Độ Linh.
  • PHÁP ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ
 • 22g00 – 22g30: Họp Ban Tổ Chức.
 • 22g30: Đạo tràng thanh tịnh.

Ngày 27 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 19 tháng 09 năm Mậu Tuất):

 • 03g30 – 04g00: Thức chúng.
 • 04g00 – 05g30: Công phu khuya.
 • 05g30 – 06g30: Điểm tâm.
 • 06g30 – 08g30:
  • Trì tụng Kinh Địa Tạng (quyển thượng).
  • Tuyên sớ kỳ siêu Chư Linh của các đơn vị: Âu Châu – Hoa Kỳ – Úc Đại Lợi – Canada.
 • 08g30 – 09g30:
  • Giới Tử thọ giới nhập giới trường.
  • Chư Tôn Đức Dẫn Thỉnh hướng dẫn nghi thức thọ giới.
 • 09g30 – 11g30:
  • Trì tụng Kinh Địa Tạng (quyển trung).
  • Tuyên sớ kỳ siêu Chư Linh của các đơn vị: Miền Vạn Hạnh – Miền Liễu Quán.
  • Cúng Ngọ – Tiến Linh.
  • Khai Đạo Giới Tử thọ giới Thập Thiện.
 • 11g30 – 13g30: Thọ trai – Chỉ tịnh.
 • 13g30 – 16g30:
  • Trì tụng Kinh Địa Tạng (quyển hạ).
  • Tuyên sớ kỳ siêu Chư Linh của các đơn vị: Miền Khuông Việt – Miền Khánh Hòa.
  • Khai đạo Giới Tử thọ Tại Gia Bồ-Tát giới.
  • Tất cả Giới Tử tác lễ sám hối tại chánh điện.
 • 17g00 – 18g00: Dược thực.
 • 18g00 – 22g00:
  • Trì tụng phẩm Kinh Phổ Môn.
  • Thuyết Pháp.
  • HOA ĐĂNG CÚNG DƯỜNG KỲ NGUYỆN QUỐC THÁI DÂN AN – THẾ GIỚI HÒA BÌNH – CHÚNG SANH AN LẠC.
 • 22g00 – 22g30: Họp Ban Tổ Chức.
 • 22g30: Đạo tràng thanh tịnh.

Ngày 28 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 20 tháng 09 năm Mậu Tuất):

 • 03g30 – 04g00: Thức chúng.
 • 04g00 – 06g30: TRUYỀN THỌ GIỚI PHÁP.
 • 06g30 – 07g00: Điểm tâm.
 • 07g00 – 09g00:
  • Trì Tụng Kinh A Di Đà.
  • Tuyên sớ kỳ siêu Chư Linh của các đơn vị: Miền Quảng Đức và Miền Tây Nam Phần.
  • Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm và đón tiếp quan khách tham dự lễ chính thức tưởng niệm.
 • 09g00 – 10g30: Cử hành chính thức LỄ TƯỞNG NIỆM – HIỆP KỴ.
 • 10g30 – 11g30: Lễ Cúng Dường Trai Tăng.
 • 11g30 – 12g00: Lễ Tiến Linh.
 • 12g00 – 13g00: Phát quà Lam.
 • 14g00 – 19g00: ĐĂNG ĐÀN CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN.
 • 19g00 – 20g00: Phần hóa – Tạ Phật hoàn kinh – Cung tạ Hội Đồng Kinh Sư.

– SỰ HOÀN –

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.