Phật lịch và Phật đản sinh

 

TVGĐPT – 03/05/2017: Trong nhiều bài viết được đăng tải trên Thư Viện GĐPT, đã có những nghiên cứu, phân tích về cách tính PHẬT LỊCH theo Nam Tông và Bắc Tông; quốc gia này và quốc gia khác; trước đây và hiện nay v.v… cũng như những chênh lệch, dị biệt về vấn đề vẫn còn nhiều tranh luận này. Đặc biệt là trong bài “Phật lịch được tính như thế nào?” và bài “Niên đại xuất gia, thành đạo đức Bổn Sư trong kinh Phật Bản Hạnh Tập“, trong đó nổi bật lên mấy điểm chính:

1/ Phật lịch được tính bắt đầu từ khi đức Phật nhập Niết Bàn, chứ không tính từ ngày Phật Đản là ngày Thái Tử Tất Đạt Đa mới vừa đản sanh chứ chưa thành Phật. Điều lý giải này cũng hợp lý và không mấy khó hiểu nhưng có người lại đặt câu hỏi: Vậy thì 80 năm trụ thế và hành đạo của đức Phật tính vào đâu? Nếu thế sao không tính Phật Lịch từ khi ngài thành đạo? Thắc mắc này cũng không hẳn là không có lý.

2/ Căn cứ vào quyết nghị Đại Hội Phật Giáo Thế Giới lần thứ VI (1961), Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau khi lập hội đồng tra cứu, đối chiếu, đã ban hành thông bạch số 60 ngày 28/3/1962 công bố áp dụng một tài liệu thống nhất các ngày lễ kỷ niệm mà theo các chi tiết được ấn định tại tài liệu đó thì: Đức Phật (tức Thái tử Tất Đạt Đa lúc bấy giờ) sinh năm 624 TTL; lập gia đình năm 17 tuổi (607 TTL); xuất gia năm 19 tuổi (605 TTL); 5 năm hỏi đạo (605-600 TTL); 6 năm khổ hạnh (600-594 TTL); thành đạo lúc 30 tuổi (594 TTL); 50 năm hóa đạo (594-544 TTL) từ 30 tuổi đến 80 tuổi và năm ngài nhập diệt là năm 544 TTL. Phật lịch được bắt đầu tính từ thời điểm này.

3/ Cũng có thông tin là mới đây, Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới đã quy định năm mới Phật lịch tính từ ngày Đại Lễ Vesak (Lễ Tam Hợp: Đức Phật đản sanh, thành đạo, nhập Niết-bàn) – 15 tháng 4 Âm lịch – kể từ sau khi Liên Hiệp Quốc tuyên bố chính thức đưa lễ này vào tổ chức thành sự kiện thường kỳ hằng năm ở phạm vi quốc tế (trong chương trình nghị sự phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc  thứ 54, ngày 15 tháng 12 năm 1999, mục 174), tuy nhiên vì chưa sở hữu một văn kiện nào chính thức được lưu hành nên chỉ đưa thêm vào đây như một thông tin tham khảo.

Trong mùa Đại Lễ Phật Đản năm nay (2017), qua quan sát chung, có vẻ như hầu hết các chùa chiền, tự viện Phật Giáo tại quốc nội cũng như hải ngoại đều mặc nhiên chấp nhận cách tính Phật Lịch theo quy ước mới này (tức tính từ ngày Phật Đản). Chúng tôi xin đăng tải thêm một bài viết ngắn gọn nhưng chuyển tải tương đối đủ dữ liệu cần thiết về đề tài này để Chư Tôn Đức Tăng-già, các bậc Thiện Hữu Tri Thức và Quý Độc Giả tiện bề tham khảo.

BAN BIÊN TẬP

PHẬT LỊCH VÀ PHẬT ĐẢN SINH
(Buddhist Era and Buddha’s Birth Year)

Trần Việt Long

Nhiều Phật Tử hỏi người viết về sự khác biệt giữa hai con số 2561 và 2641 trên các thông báo trong Mùa Phật Đản năm 2017 nên người viết xin được trình bày vắn tắt vấn đề này để phân biệt hai con số đó. Thật ra không có gì mâu thuẫn giữa năm Đức Phật đản sinh 2641 BE và năm Đức Phật nhập niết bàn 2561 BE cả, nhưng trước hết cần phân biệt vài chữ viết tắt về niên đại.

  • BEBuddhist Era, niên đại Phật Giáo – Phật lịch tính từ khi Đức Phật đản sinh.
  • CECommon Era, niên đại công nguyên – Dương lịch; đồng nghĩa với CE là Christian Era – niên đại Thiên Chúa Giáo tính từ khi Chúa Jesus giáng sinh.
  • BCBefore Christ – trước Chúa Jesus giáng sinh.
  • BCEBefore Christian Era, Before Common Era – trước công nguyên.

Phật Đản (Buddha’s birthday) căn cứ vào năm Đức Phật đản sinh cộng với năm Dương lịch, tức là Ngài đã đản sinh 2.641 năm trước: 624 BCE + 2017 CE = 2641 BE. Theo sử học thì ngày sinh của một vĩ nhân đã mở ra một thời đại mang tên tuổi của vị vĩ nhân đó; do vậy Phật Lịch (BE / Buddhist Era) được tính từ ngày Đức Phật đản sinh. Nhưng một số nước Đông Phương, nhất là Trung Hoa và 3 nước “đồng văn dị chủng” là Nhật Bản, Nam-Bắc Hàn Quốc, và Việt Nam lại có truyền thống văn hóa lấy ngày từ trần làm ngày kỷ niệm và tưởng nhớ người quá vãng. Chính vì thế mà đôi khi người ta thấy một số tự viện dùng niên đại Đức Phật nhập niết bàn để tính Phật lịch, tức là lấy năm Đức Phật đản sinh trừ đi 80 năm trụ thế của Ngài: 624 BCE – 80 = 544 BCE. Tính ra Dương lịch thì Đức Phật đã nhập niết bàn 2.561 năm trước: 544 BCE + 2017 CE = 2.561 BE. Cách tính Phật lịch này lý luận rằng khi Đức Phật đã thành Phật rồi thì mới tính Phật lịch chứ khi mới sinh thì Thái Tử Siddartha Gautama vẫn là người bình thường. Nếu nói như thế thì phải căn cứ vào ngày Đức Phật thành tựu giải thoát và giác ngộ mới đúng, tức là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo khi Ngài 35 tuổi. Ngài xuất gia năm 29 tuổi để đi vào rừng tu tập trong 6 năm và giác ngộ qua con đường Trung Đạo sau 49 ngày thiền định.

“Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa”.

Tóm lại, có 3 niên đại cần để ý và phân biệt là ngày Phật Đản, ngày Phật Thành Đạo, và ngày Phật Niết Bàn, trong đó Phật lịch phải căn cứ vào ngày Đức Phật đản sinh mà thôi.

  • Phật Đản và Phật Lịch: 624 BCE + 2.017 CE = 2.641 BE.
  • Phật Thành Đạo: 624 BCE – 35 = 589 BCE và 2.641 BE – 35 = 2.606 BE.
  • Phật Niết Bàn: 624 BCE – 80 = 544 BCE và 2.641 BE – 80 = 2.561 BE.

oOo

Lại có Phật Tử muốn biết tại sao có nơi, có sách viết Đức Phật đản sinh năm 563 BCE và nhập niết bàn năm 483 BCE? Sự khác biệt 61 năm này là do hai nguyên nhân.

Một là, theo niên đại truyền thống của Phật Giáo thì Đức Phật đản sinh năm 624 BCE và nhập niết bàn năm 544 BCE. Niên đại này căn cứ vào những chiếc lá bối ghi lại ngày và nơi sinh của Đức Phật còn được một số tu sĩ Phật Giáo Tích Lan lưu giữ.

The birth date given here (26 April 624 BCE (-623)) is based on “palm leaves in possession of certain Ceylonese priests” [tu sĩ SriLankan, tu sĩ người Tích Lan] which allegedly state that “the Buddha was born in Kaliyuga 2478, on the Full Moon day of the lunar month of Vaisakha, Tuesday, at about midday” (B.V. Raman, “Notable Horoscopes”, 1991(6), pp. 9ff., footnote).

Nhưng theo truyền thống Nam Truyền Theravada thì Đức Phật đản sinh năm 563 BCE và nhập niết bàn năm 483 BCE (Theravada Buddhist Chronology). Niên đại này, 563 BCE và 483 BCE, được căn cứ vào cột đá do Vua A Dục thiết lập tại nơi Đức Phật đản sinh Lâm Tỳ Ni trong giữa thế kỷ thứ III, và vào Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahāparinibbāṇa Sutta), kinh thứ 16 trong Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya / Collection of Long Discourses), nói về những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập niết bàn, và sự việc cung nghinh xá lợi Đức Phật của các vương quốc trong nước Ấn Độ vào thời đó.

Hai là, trong khi hầu hết tại các nước thì năm Đức Phật đản sinh đều được ghi là năm thứ nhất (1) trong khi đó lịch Sri Lanka ghi là năm zero (0) thành thử chúng ta có hai con số cách nhau một năm.

  • Lịch Tích Lan (Sri Lanka): Đức Phật đã đản sinh năm 563 BCE và niết bàn năm 483 BCE.
  • Lịch Thái Lan (Thalland): Đức Phật đã đản sinh năm 564 BCE và niết bàn năm 484 BCE.

Trong bài viết “Simple Buddhist-Christian Era Conversion Forms. May 2011” cũng ghi rõ về sự cách biệt 1 năm và 61 năm đó như sau.

According to the traditional dating the Buddha was born in 624 BC, attained Awakening 35 years later in 589 BC and entered Paribbāna in 544 BC. It is from the latter date that we take the Buddhist Era (Thailand dates it as year 1, Sri Lanka as year zero).

Most scholars now think that the actual dates should be set approx. 100 years later (there is much difference in opinion), but the dates in any case should not be taken as hard and fast, but rather as agreed times for the purposes of celebrations, etc.

Christians may not realize [realize]that the same situation applies to Christ as there was a miscalculation in the early Church and it is now believed Jesus was born between 2 and 7 years before Christ.

Thật ra ngày giờ cùng năm tháng đản sinh của Đức Phật còn có nhiều dị biệt mà nguyên nhân chính là do các tổ chức Phật Giáo tại mỗi địa phương của nhiều quốc gia chọn ngày cử hành Lễ Đức Phật Đản Sinh tùy theo thời tiết và ngày trăng sáng trong quá khứ, khi mà sự giao thông liên lạc giữa các địa phương còn quá khó khăn trong lịch sử nhân loại hơn 2.000 năm trước. Ngày nay Liên Hiệp Quốc đã tuyên xưng ngày đản sinh của Đức Phật trong Lễ Vesak như là một ngày kết hợp cả 3 ngày lễ quan trọng nhất của Phật Giáo gồm các ngày Đức Phật Đản Sinh, Thành Đạo, và Nhập Niết-bàn (The Day of Vesak commemorates Buddha’s birth, enlightenment, and death); và Liên Hiệp Quốc cũng ghi nhận Đức Phật đản sinh năm 624 BCE và xem năm đó là năm khởi nguyên cho Phật Lịch. Phật Giáo thế giới cũng đã đồng thuận như một quy ước năm Đức Phật đản sinh là 624 BCE (tức là 2.641 BE trong năm 2017).

Người viết xin được đề nghị và ước mong tất cả các tự viện Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước thống nhất ngày Đức Phật đản sinh là ngày khởi nguyên Phật lịch, 624 BE hay 2.641 BE của năm 2017.

TRẦN VIỆT LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.