Phiền não của Phật

0

 

 

PHIỀN NÃO CỦA PHẬT

Có một vị cư sĩ hỏi Thiền Sư Triệu Châu – Tùng Thẩm:

– Đức Phật có phiền não không?

Triệu Châu đáp:

– Có.

– Đức Phật là người giải thoát, vì sao còn có phiền não?

– Vì ông chưa được độ.

– Giả sử tôi tu hành được độ rồi, Đức Phật có phiền não không?

– Có.

– Tôi đã được độ rồi, vì sao Đức Phật vẫn có phiền não?

– Vì còn có tất cả chúng sanh!

– Tất cả chúng sanh đương nhiên không cách nào độ hết, chẳng lẽ Đức Phật vĩnh viễn ở trong phiền não không cách nào vượt khỏi?

– Nếu vượt khỏi thì không có phiền não.

– Nếu chưa độ hết chúng sanh, vì sao Đức Phật lại không có phiền não?

– Chúng sanh trong tự tánh Phật đều đã độ hết.

Ngay lời nói này cư sĩ dường như có tỉnh ngộ.

Lời bình:

Phiền não của chúng sanh phàm phu là từ vô minh vọng tưởng sanh khởi, còn Đức Phật có phiền não là từ tâm từ bi sanh. Đức Phật không có phiền não là từ trên Bát-nhã mà nói. Các vị độc giả! Các vị có phiền não không? Phiền não của các vị là từ từ bi sanh hay từ Bát-nhã sanh? Chỉ sợ từ phiền não sanh phiền não thôi vậy!

 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.