Trại Tuyết Sơn: Sổ tay Đầu Đàn

 Sổ tay Đầu Đàn ( không phải sổ sinh hoạt ) là một quyển sổ ghi lại tiến trình của Đàn mình.

Một quyển sổ nhỏ gọn, luôn luôn được để trong xách tay của Đầu Đàn. Em có thể mua quyển sổ 320 trang, bìa sổ cứng, bọc lại thật đẹp, có thể vẽ con chim Đàn em lên bìa cho đẹp.

Em tuần tự chia sổ ra nhiều phần như sau và ghi :

–   Tên Đàn.

–   Ngày sinh nhật Đàn.

–   Châm ngôn của Đàn.

–   Anh chị Đoàn trưởng và phó của Đoàn.

–   Danh sách các em Đàn sinh có điạ chỉ rõ ràng, dễ kiếm, trường học của các em đoàn sinh trong Đàn.

–   Trang điểm danh hàng tuần.

* Các trang kế tiếp em ghi công việc như :

–   Bản phân công các em trong Đàn khi tham dự một cuộc trại Đoàn, Gia đình.

–   Ghi tường thuật một cuộc trại, du ngoạn mà Đàn có dự ( nhớ ghi rõ ràng vô tư ).

–   Phần ghi ý kiến các Anh chị trưởng khi đến thăm Đàn em.

Nói tóm lại sổ tay Đầu Đàn nếu được trình bày khéo léo, rõ ràng, khi người ngoài nhìn và có thể biết được một cách mạch lạc, biết được trình độ hiểu biết, tu học của Đàn em mà không cần phải dài dòng giới thiệu.


Nguồn: Tài liệu Trại huấn luyện Chăn Đàn TUYẾT SƠN – BHD Trung Ương GĐPTVN.