Trại Tuyết Sơn: Tư cách và nhiệm vụ Đầu/Thứ Đàn

0

PHẦN I: ĐẦU ĐÀN – THỨ ĐÀN

Em là con chim đầu đàn trong một đàn chim đang vỗ cánh bay trên nền trời xanh thẳm, em thử nhận định nhiệm vụ của những con chim đầu đàn ấy.

  1. Em thấy rõ, em là con chim dẫn đạo, con chim ấy biết rõ chỗ mình bay đi, chỗ mình sấp đến. Đó là đặc tính thứ nhất. Em Đầu Đàn cũng vậy – phải biết rõ con đường em đi, mục đích em đến. Hay nói rõ hơn phải hiểu rõ mục đích của Đoàn, lý tưởng của Gia Đình Phật Tử.
  2. Con chim dẫn đạo phải biết hướng gió, chiều mây, khả năng của Đàn và biết bay như thế nào cho nhanh tới đích. Cũng như em vậy, em Đầu Đàn phải biết trước những trở ngại, khó khăn trên công việc, phải biết rõ khả năng các em trong Đàn và cách thức hướng dẫn thế nào cho các em ở trong Đàn cùng theo mình đạt tới mục đích của Đoàn.
  3. Con chim dẫn đạo bao giờ cũng bay trước đầu gió làm nơi nương lựa cho tất cá những cánh chim cùng Đàn, thỉnh thoảng con chim ấy lùi lại sâu coi chừng, trông nom, nhận định khả năng của những con chim bé nhỏ, rồi lại vượt lên bay đều đặn toàn Đàn. Cũng như vậy, em Đầu Đàn bao giờ cũng đi trước nhưng có nhiệm vụ sắp xếp trông nom, dìu dắt các em cũng bay kịp với Đàn. Em phải hiểu rỏ khả năng tâm tính từng em trong Đàn, sắp xếp vị trí cho thật thích hợp để cả Đàn cùng song song tiến lên theo sự chỉ đạo của em.
  4. Em nên nhớ rằng : Đàn là trách nhiệm của em, một Đàn không bao giờ có những con chim lẻ. Tất cả những cánh chim chắp nhau lại, bay đều đặn, có thứ lớp, em đầu đàn phải làm nhiệm vụ liên kết đó đây. Gây sự thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau trong Đàn để giữ vững tinh thần và ý chí của Đàn.

Giúp cho em Đầu Đàn có em Thứ Đàn, Đầu Đàn và Thứ Đàn theo nhau như bóng với hình. San sẻ kinh nghiệm, hiểu biết và phân chia công tác cho nhau. Khi Đầu Đàn vắng mặt, Thứ Đàn lên thay chức vụ điều khiển Đàn.

Mỗi Đàn có một sức sống tự lập, vận mạng của Đàn do con chim Đầu Đàn quyết định. Các anh chị trưởng chỉ làm những người dạy vẽ cho các em theo mục đích và lý tưởng trên cuộc đời mà em phải đạt được. Các anh chị chỉ vẽ phương hướng cho em bay, chỗ em tiến tới và giúp đỡ kinh nghiệm cho các em.

Như vậy nhiệm vụ các em Đầu Thứ Đàn vô cùng quan trọng, nhiệm vụ ấy tóm tắt chỉ có 4 điểm chính yếu sau đây :

–   Hiểu rõ mục đích chính yếu của Đoàn.

–   Học tập, hiểu biết sáng suốt những khó khăn, chướng ngại trong công việc hướng dẫn Đàn.

–   Điều khiển, trông nom, sắp xếp, làm nơi nương tựa, giúp đỡ các em yếu kém, để có thể song song tiến lên đồng đều trong Đàn.

–   Gây sự đoàn kết thương yêu giữa các em trong một Đàn.

          Làm được 4 nhiệm vụ đó, em mới xứng đáng là Đầu Thứ Đàn cuả CHIM OANH VŨ, tiền thân của Đức Phật Thích Ca.

PHẦN II: TƯ CÁCH & NHIỆM VỤ ĐẦU, THỨ ĐÀN

I. MỞ ĐẦU :

Với tư cách một Đầu Đàn, một Oanh vũ phải hội đủ các yếu tố chính để nhiếp phục được các em Đàn sinh tuân theo sự điều khiển của mình và các chỉ thị của anh chị trưởng.

Chính vì thế mà tư cách một Đầu Đàn được đặt vào hàng chính yếu, quan trọng hơn cả. Tư cách của Đầu Đàn gồm có những điểm cần được nêu ra để các Đầu Đàn lưu ý.

II. KHẢ NĂNG :

–   Một Đầu Đàn phải sinh hoạt ở Đoàn ít nhất là đã 3 tháng (12 tuần lễ ).

–   Đã vượt Bậc Chân Cứng, Cánh Mềm và đã phát nguyện.

–   Phải am hiểu hệ thống tổ chức của Đoàn.

–   Biết rõ điạ chỉ từng em trong Đàn mình và địa chỉ Huynh trưởng để liên lạc khi cần.

–   Y phục và dụng cụ sinh hoạt đầy đủ, chỉnh tề.

III. TINH THẦN :

–   Đối với Gia đình Cha mẹ : là đứa con hiếu thảo.

–   Đối với học đường : người học sinh tốt ( chăm học, hạnh kiểm tốt ).

–   Đối với Đoàn là một Đoàn sinh gương mẫu.

–   Đi họp đều, tuân kỷ luật, đầy đủ bổn phận của một Oanh Vũ : Về nhà đối với cha mẹ, Anh chị vừa lòng. Ra đường bạn mến, thầy thương. Đến Đoàn mọi người quý trọng.

IV. BỔN PHẬN :

–   Đối với Đoàn sinh luôn luôn hoà nhã.

–   Giữ gìn cử chỉ đúng đắn.

–   Lời nói cẩn thận ( không thô tục ).

–   Năng thăm viếng Đàn sinh, nói chuyện cùng chơi.

–   Liên lạc báo cáo lên Huynh trưởng biết khi Đàn sinh mình đau yếu.

Tóm lược :

Đầy đủ đức tính của một Đầu Đàn Oanh vũ như các điểm nêu trên là các em đã đủ tư cách một Đầu Đàn trong tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam rồi vậy.

Nguồn: Tài liệu Trại huấn luyện Chăn Đàn TUYẾT SƠN – BHD Trung Ương GĐPTVN.

Share.

Comments are closed.