Trại Tuyết Sơn: Sổ sinh hoạt

0

Sổ sinh hoạt là quyển sổ cầm tay của tất cả các em đoàn sinh. Nhất là đối với ngành oanh vũ.

Sổ sinh hoạt ngành Đồng được chia làm 2 phần :

–   Phần Tu học.

–   Phần sinh hoạt.

 I.  PHN TỰ HỌC :

Phần tự học ghi các điều cần thiết của một em Oanh Vũ sơ sanh, gồm kinh luật và những diều hướng dẫn công việc làm hằng ngày :

  1. Huy hiệu Gia Đình Phật Tử.
  2. Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
  3. Ba điền luật của ngành Oanh vũ.
  4. Bài ca chính thức của Đoàn.
  5. Mười điều tâm niệm của một Oanh vũ ngoan.
  6. Nghi thức sám hối của Gia Đình Phật Tử.

 II.  PHẦN SINH HOẠT :

1.  Việc thiện :

Hằng ngày của các em, phần này được ghi rõ ràng những việc thiện em đã làm được để đo sự hiểu biết của các em trên đường tu học.

2.  Phần liên lạc giữa Đoàn và phụ Huynh :

Phần này được dành cho quý vị phụ huynh và Anh chị trưởng ghi nhận để bổ túc trong việc hướng dẫn các em đoàn sinh. Hàng tháng được kiểm nhận 1 kỳ

3.  Phần sinh hoạt hàng tuần :

Phần này ghi lại những lời dặn cần thiết của Anh, chị trưởng, những việc làm cho tuần đến của mỗi em để luôn ghi nhớ và xếp loại ưu tiên cho công tác làm nhiều ngày cần phải làm trước.

4.  Phần linh tinh :

Để cho các em ghi những điều cần thiết liên quan đến sinh hoạt hàng ngày như : điạ chỉ bạn thân, điạ chỉ bạn cùng Đoàn, Đàn, điạ chỉ của Anh chị trưởng, nhà thuốc gác, nhà thuốc gần nhà, điạ chỉ Bác sĩ v.v…

Những ngôi chùa gần nhà, gần Đoàn quán.

Nói tóm lại, sổ sinh hoạt là quyển sổ đầu giường của một em oanh vũ , nhất là oanh vũ sơ sanh, nhờ đó các em có thể nhìn lại trình tự tu học của mình trong đời Oanh Vũ, nhất là nó luôn nhắc nhở cho các em làm việc hằng ngày, hằng tuần. Nó cũng là quyển thành tích biểu của các em. Nhờ nó, các em có thể nhìn lại tổng quát của thời tuổi hồng ngà ngọc khi các em bước đi thêm bước nữa trong tổ chức Gia Đình thân yêu.

Một ngày Oanh vũ là  Oanh vũ mãi mãi.

Nguồn: Tài liệu Trại huấn luyện Chăn Đàn TUYẾT SƠN – BHD Trung Ương GĐPTVN.

Share.

Comments are closed.