Browsing: bâng khuâng

Vườn thơ
0

Mẹ ơi lòng mẹ bao dung
Ôm con ôm cả muôn trùng nước non
Mẹ ơi hiếu hạnh chưa tròn
Bâng khuâng ngày tháng lòng con nghẹn ngào
Nhớ về chín chữ cù lao
Ruột đau chín khúc sóng gào biển dâng…

Vườn thơ
0

đưa tay khẻ vén chân mây
ô hay!…… tóc đã phơi bày khói sương
vàng rơi tiển mộng thu vương
đông về tối ám miên trường lắt lay
đi qua một sáng thu gầy
sắt se hiu quạnh gót lầy buốt chân…