Browsing: cảm niệm pháp nạn

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Máu của tín đồ Phật Giáo đã chảy, biểu tượng linh thiêng của Phật Giáo là giáo kỳ đã bị triệt hạ. Đó là những sĩ nhục lớn, thế nhưng Phật Giáo biểu tình với những đòi hỏi quá ư nhỏ nhoi: Xin cờ Phật Giáo được treo lên; người chết phải được bồi thường; và xin đừng trả thù. Chính sự đòi hỏi quá ư khiêm tốn ấy đã khiến cho các hệ phái Phật Giáo thuộc hai tông Nam Bắc gắn kết, hòa hợp, thanh tịnh bên nhau; khiến toàn dân nổi dậy biểu đồng tình…