Ta mất đi nền văn hoá độc lập? – Nhận định của GS. Cao Huy Thuần tại Hội thảo “Thiền đời Trần – Thiền Việt Nam”

Thừa nhận Phật giáo hiện nay phát triển rộng, nhưng lại thiếu chiều sâu, mong mỏi của GS. Cao Huy Thuần, cũng là mong mỏi của rất nhiều trí thức có mặt trong buổi thuyết trình, là làm sao phục hưng lại tinh thần sâu sắc của đạo Phật thời Trần…