Chiếc bánh quy 103 tuổi sót lại từ thảm kịch Titanic

Chiếc bánh quy cuối cùng còn lại sau thảm kịch chìm tàu Titanic mang tên Spillers & Bakers “Pilot”. Đây là một phần trong bộ sưu tập những vật còn sót lại từ con thuyền cứu đắm, từng được giữ như một vật kỷ niệm. Tàu Titanic chìm sau khi đâm vào núi băng trôi ngày 14/4/1912 trong hải trình từ Southamptonm, Anh tới New York, Mỹ…

Tín hiệu Morse – Điện Báo Viên & tai nạn chìm tàu Titanic

“Thảm họa Titanic” đã được quá nhiều người nói đến, nghiên cứu và phân tích. Bài này đề cập đến một mục đích khác: Tinh thần trách nhiệm; sự lành nghề và các đức tính của một Điện Báo Viên – tức NGƯỜI TRUYỀN TIN – trong mọi trường hợp, bình an cũng như nguy cấp…