Browsing: chùa từ tôn

Sự kiện xã hội
1

Theo tường thuật của báo chí trong nước thì đoạn băng gốc ghi lại hình ảnh phòng the của người nữ Việt Kiều hiện đang sống ở Hawaii, tiểu bang Honolulu này và người bạn trai cũ của bà. Đoạn băng này sau đó đã được “chỉnh sửa, cắt dán và giả mạo bằng hình ảnh vị Tăng nhân ở chùa Từ Tôn”…