Lễ xả nghiệp và xuất gia – Tục lệ cổ xưa của họ Thích Ca

Ngày lễ này được gọi là “Chuda Karma Puja” – tạm dịch là ngày lễ Xả nghiệp – xả bỏ nghiệp báo trong quá khứ – hoặc đơn giản hơn là lễ Xuất gia. Tục lệ này không hẳn là tục lệ Phật Giáo, các tín đồ Hindu cũng có lễ Chuda Karma; nhưng riêng với họ Sakya thì có những nghi thức riêng biệt…