Con đường sáng

{{unknown}}  CON ĐƯỜNG SÁNG Cánh hạc bay xa khuất dặm ngàn Tiếng kêu còn vọng cõi nhân gian Tâm Minh khai hóa nguồn tư tưởng Đình Thám muôn thu ấn sử vàng Lý tưởng thơm hương màu áo đạo Niềm tin rạng rở ánh tường quang Ngàn sau ân đức còn ghi tạc Nghĩa lớn đại hùng dậy tiếng vang./. Kỷ niệm Hiệp Kỵ truyền thống GĐPT 7.3 Ất Mùi – 25/04/2015 PHAN THỊ HỒNG LIÊN