Lễ Phật Đản trang nghiêm và những hình ảnh chướng mắt

Dám chắc, không một nhà cầm quyền hay cá nhân giới chức nhà nước hữu quyền nào tự đắc đòi hỏi chúng ta phải “cung nghinh” họ như vậy! Và giá như chúng ta không trang trọng cung nghinh họ giữa 2 hàng Phật Tử vái lạy chắc hẳn sau đó họ cũng không vì vậy mà gây khó khăn hơn hay dễ dãi hơn trong hoạt động của Phật Giáo địa phương…