Browsing: cung nghinh

Đại Hội GĐPT
0

Vào ngày 13/10/2016, Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Trên Thế Giới thay mặt toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đính Phật Tử Việt Nam toàn cầu cung thỉnh Chư Tôn Thạc Đức Tăng-già đang chứng minh, tham dự Đại Hội cung nghinh, đón nhận Xá Lợi và bảo tượng Đức Phật, thiết trí tại chánh điện của Đại Hội…

Chuyện đạo
3

Dám chắc, không một nhà cầm quyền hay cá nhân giới chức nhà nước hữu quyền nào tự đắc đòi hỏi chúng ta phải “cung nghinh” họ như vậy! Và giá như chúng ta không trang trọng cung nghinh họ giữa 2 hàng Phật Tử vái lạy chắc hẳn sau đó họ cũng không vì vậy mà gây khó khăn hơn hay dễ dãi hơn trong hoạt động của Phật Giáo địa phương…