Cảm tác (về chị Hoàng Thị Kim Cúc)

Chị Hoàng Thị Kim Cúc là nhân vật chính trong bài thơ “Dáng Đẹp Sông Hương” của nữ sĩ Tuệ Mai. Tuệ Mai đã ca ngợi và so sánh nét đẹp cao khiết thanh bạch của con sông đẹp như thơ và trầm mặc sâu sắc như triết gia với cái đẹp của tâm hồn người nữ Phật Tử, người chị lớn của Ngành Nữ trong đại Gia Đình Phật Tử Việt Nam…

Dáng đẹp sông Hương

Dáng đẹp sông hương là bài thơ của Tuệ Mai viết về chị Hoàng Thị Kim Cúc, Pháp danh Tâm Chánh, tự Thể Hạnh, người Nữ Huynh Trưởng trung kiên, vừa hiền hòa lại vừa rắn rõi về nguyên tắc của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam; người con gái Huế dịu dàng mà nghiêm trang nên dễ mến; người giáo sư nữ công gia chánh tài hoa của nhiều lứa học sinh xứ Thần Kinh và đất Thành Đô thuở ấy…