Đạo Phật đi vào cuộc đời – Thích Nhất Hạnh

“Đạo Phật đi vào cuộc đời” là cuốn sách thứ tư Thư Viện GĐPT chọn đăng lại trong những ngày vẫn còn đang tang lễ “Tâm Tang” của Thầy tại Huế…