Những vị Phật sống

Tài biện luận của ngài Huyền Trang về triết lý cũng như đạo đức lúc bấy giờ làm cho các vị vua chúa đều kính trọng. Vì từ xưa đến nay, xứ Ấn Độ vẫn là nơi hâm mộ những người học cao hiểu rộng, có đạo đức, giới hạnh…

Một phương pháp phát triển cá nhân

Phương pháp phát triển cá nhân mà nhà sư Sangharakshita nói đến trong bài này là phép thiền định của Phật Giáo, một phép luyện tập nhằm biến cải một con người bình dị trở thành một con người đạo đức, sáng suốt và cao quý hơn…

Lý tưởng Giác Ngộ của con người

Một người Phật Giáo mỗi khi nghĩ đến Phật Giáo thì điều trước nhất hiện lên trong tâm trí của người ấy là Đức Phật. Và cũng lạ, một người không phải là Phật Giáo, [khi nghe nói đến Phật Giáo] thì điều trước tiên mà người này nghĩ đến cũng là Đức Phật…

Tìm hiểu Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú thường được coi là cuốn kinh tóm thâu tinh hoa giáo lý của Đức Phật. Kinh Pháp Cú đã được nhiều vị dịch sang tiếng Việt, khi thì dưới hình thức những câu “kệ”, khi thì thành “thơ”, khi thì thành “văn xuôi”…

Đức Phật là ai?

Ngài mở mắt ra, trông thấy sao mai vừa mọc trên bầu trời và Ngài hiểu ra rằng mình đã tìm ra cái chưa bao giờ mất, dù là đối với Ngài hay bất cứ một người nào khác trên thế gian này. Vì vậy không có gì để chứng đắc, không có gì để tìm kiếm nữa…

Lý tưởng của người Bồ-tát (Chương VIII – Bài 56/cuối sách): Lãnh vực vô biên và khung cảnh tạm thời

Nếu kết quả cuối cùng mang lại từ việc tu tập là một vị Phật, thì trước đó cũng phải có một sự thăng tiến ở thể dạng một vị Bồ-tát. Do vậy chúng ta có hai nguyên tắc: Nguyên tắc thứ nhất là “Phật tính”; nguyên tắc thứ hai là “Bồ-tát tính” hay “bản-thể Bồ-tát”…

Lý tưởng của người Bồ-tát (Chương VIII – Bài 55): Bản chất của Dharmakaya trong Kinh Hoa Sen

Kinh Hoa Sen chủ yếu sử dụng các thuật ngữ phi-khái-niệm, và trong kinh này có một phân đoạn giải thích cặn kẽ về bản chất của Dharmakaya (Pháp Thân) là gì…

Em mơ cùng Đức Phật – Dharmachari Nagaraja (Nguyễn Minh Tiến dịch)

EM MƠ CÙNG ĐỨC PHẬT
(Truyện kể dành cho thiếu nhi)
Nguyên tác Anh ngữ: The Budda’s Apprentice at Bedtime
Tác giả: Dharmachari Nagaraja
Việt dịch: Nguyên Minh NGUYỄN MINH TIẾN…

Huyền thoại Duy-ma-cật – Thích Tuệ Sỹ

Những điều kể về Duy-ma-cật là “Huyền thoại Duy-ma-cật”, những tường thuật về ngôn ngữ và hành vi đại bộ phận mang dấu ấn siêu nhiên. Kinh có tên là Duy-ma-cật sở thuyết, những điều được thuyết bởi Duy-ma-cậ…

Lý tưởng của người Bồ-tát (Chương VIII – Bài 54): Ngũ Phật và Sambhogakaya

Sambhogakaya được hình dung dưới nhiều thể dạng khác nhau. Năm thể dạng chủ yếu nhất được gọi là Năm Jina hay Năm Vị Chiến Thắng, hoặc đơn giản hơn cũng có thể gọi năm thể dạng đó là Năm Vị Phật…

Lý tưởng của người Bồ-tát (Chương VIII – Bài 53): Nirmanakaya hay thân xác sáng tạo

Sambhogakaya biểu trưng cho nền tảng phong phú của một khuôn mẫu vượt ra ngoài ranh giới lịch sử, dù là qua khía cạnh nào. Qua góc nhìn đó, Đức Phật khuôn mẫu sẽ không còn vướng mắc bởi các kích thước không gian và thời gian…