Phóng sự ảnh: Lễ Hoa Đăng Tưởng Niệm Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu

Dưới sự chứng minh của Chư Tăng thạc đức Bản Thệ Tăng Già, những lời bộc bạch thâm tình mà không kém phần trọng thị của Môn đồ Pháp quyến, Môn đồ Thế quyến, của đàn con áo lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam trước kim quan, di ảnh của Ngài, kính dâng lên Đức Tôn Sư trong đêm cuối…

♫ Viễn Ly Sinh Tử Mộng – Nhạc tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu

Tình như núi cao
Nghĩa như biển sâu đức ân Thầy
Viển ly sinh tử mộng cánh hạc bay hư không
Giọt từ bi thấm đọng
Dấu hài vương mênh mông…

Điếu văn của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN trong Tang Lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Thượng Thủ Thích Minh Chiếu

Cỏ hoa ngày tháng ung dung
Cơm cháo tùy thời an nhẫn
Với Phật Tử – Ngài thùy từ lân mẫn
Với Chúng Tăng – Ngài kính trọng khiêm cung
Chín mươi năm thành lão hạc cổ tùng
Bảy mươi lạp hóa thần long hương tượng…

Lễ Thọ Tang – Tưởng Niệm Giác Linh Cố Hòa Thượng Đệ II Thượng Thủ của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới, các cấp Ban Hướng Dẫn và Đoàn Viên GĐPTVN

Những lời giáo huấn gần gũi thân thương nhắc Lam Viên GĐPT luôn gìn giữ tôn vinh tinh thần Bi – Trí – Dũng. Trong tận cùng tâm tư của chúng con, Thầy là dòng suối từ miên viễn, là bóng mát chan hòa, là điểm tựa tinh thần cho tất cả Lam Viên chúng con ân triêm công đức…

Lễ cung thỉnh Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu tham Phật yết Tổ

Trong tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng thanh thoát nơi đất già lam linh địa Phật Ân, Ban Tổ Chức Tang Lễ và môn đồ pháp quyến của Đức Cố Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ trang nghiêm cử hành nghi lễ phụng thỉnh Linh Mô của Người tham yết Phật – Tổ…

Lời Pháp uy hùng

Đuốc sáng dẫn đường gió lay không tắt
Chiếc y vàng che mát một trời Lam
Tám chín mùa xuân sống giữa thế gian
Sáu mươi chín năm vui đời Thích tử
Giản dị đường tu, đạo mầu quyết giữ
Ngọn lửa đại hùng MINH CHIẾU giữa màn đêm…

Cung Văn bái biệt Yết-ma A-xà-lê thượng Minh hạ Chiếu Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tân Viên Tịch Giác Linh

Ôn kính yêu ơi! Ta La song thọ năm xưa, Đức Phật hết duyên, Niết-bàn an nghỉ. Nay Ôn ra đi nơi đây “Phật Ân”, không một lời dặn dò, nhưng chúng con nghe rất rõ bằng tuệ trí, y giáo vâng làm thay lời bái biệt thiết tha…

Lễ Nhập Kim Quan Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ thượng Minh hạ Chiếu

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tứ Thế Húy Thượng Nguyên Hạ Quảng Tự Minh Chiếu Hiệu Hải Ân Thái Quý Công Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh Cao Đăng Phật Quốc…

Thông tư của các Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Quốc Nội và Hải Ngoại về tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới trân trọng thông tri đến Quý Ban Hướng Dẫn thẩm tường và tùy nghi thực hiện:
1. Tổ chức và/hoặc kết hợp tham dự lễ kính viếng Giác Linh Cố Hòa Thượng…

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu: Chương trình Tang Lễ

Chương trình Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu – Đệ II Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ; Chứng Minh Đạo Sư Tổ Đình Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai; Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam…

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu: Ban Tổ Chức Tang Lễ

Ban Tổ Chức Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư thượng Minh hạ Chiếu – Đệ II Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ tân viên tịch…

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu: Cung An Chức Sự

Cung an chức sự Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Chiếu – Đệ II Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ…