Browsing: đi đường

Công án - Giai thoại
0

Một câu “trời lạnh rét”, người khác quan tâm đến mình như thế mà mình lại không quan tâm mình. Một câu khuyến khích “Đi đường khéo giữ gìn sức khỏe” khiến cho Linh Huấn trở về đến nhà, nhận biết được tự ngã…