GĐPT tỉnh Khánh Hòa tham gia kỷ niệm 50 năm Pháp Nạn

Trong những ngày Đại Lễ Phật Đản, ngoài những Phật sự đại lễ, Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa kết hợp song hành với tinh thần tri ân, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đã thông tri đến các đơn vị tập trung Huynh Trưởng, Đoàn Sinh tham gia tích cực “Lễ tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức và chư Thánh Tử Đạo…