Hội Phật Tử Việt Nam & Gia Đình Phật Hóa Phổ tại miền Bắc trong thời Pháp tạm chiếm (1947-1954)

Từ năm 1937 đã có Ban Đồng Ấu nam và Ban Đồng Ấu nữ được Cư Sĩ Thiều Chửu và Cư sĩ Công Chân huấn luyện về các khóa lễ, âm nhạc, tổ chức sinh hoạt văn nghệ, cắm trại… Có thể coi đó là hình thức sơ khai GĐPHP đầu tiên của Hội Phật Giáo Bắc Kỳ…

Tiến trình hình thành Gia Ðình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm

Là một đoàn thể thanh niên con Phật thấm nhuần châm ngôn Bi-Trí-Dũng, GÐPT Miền Vĩnh Nghiêm đương nhiên có truyền thống và đường lối mà qua nhiều thế hệ Huynh Trưởng đã gìn giữ và thể hiện…

Gia Ðình Phật Tử miền Bắc (Việt Nam)

Ðược sự quan tâm đặc biệt của Thượng Tọa Tố Liên, các học sinh trường Khuông Việt được đoàn ngũ hóa thành Đoàn Thiếu Niên, Ðồng Niên. Mỗi sáng Chủ Nhật, các em tập trung đến chùa lễ Phật và được hướng dẫn các bài hát, các môn Hoạt Động Thanh Niên. Dần dần tiến đến việc may đồng phục. Ðây chính là lúc Gia Đình Phật Hóa Phổ hình thành…