Khái quát tư tưởng Kinh Duy Ma Cật

Kinh Duy Ma khai triển tư tưởng bất tư nghì giải thoát để mở rộng con đường giải thoát cho mọi người đều được hưởng hương vị của chân lý; đã đem lại luồng sinh khí cho đạo Phật, nhất là thỏa mãn nhu cầu tri thức và thực nghiệm tâm linh cho số đông.

Phương pháp dạy đạo Phật cho Thiếu nhi

Đức Phật dạy: “Trong các sự bố thí, bố thí pháp công đức hơn tất cả”. Chúng ta đem Phật pháp dạy cho các em tức là chúng ta đem tung vãi những hột giống Phật pháp vào thửa ruộng xanh tươi đầy nhựa sống của tuổi Thiếu nhi trong sạch, đầy tin tưởng…

Vi Diệu Pháp được giới thiệu trước Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ ba – một hội nghị thanh khiết hóa Phật Pháp đang lâm nguy

Hội nghị thứ ba được tiến hành với nhu cầu thanh khiết hóa Phật Pháp đang lâm nguy do sự xuất hiện của nhiều hệ phái khác nhau với những luận điệu, giáo lý và cách hành trì đối nghịch nhau..

Ý nghĩa cờ Phật Giáo [thế giới] – HT. Thích Chơn Trí (bản in năm 1957)

Xin đăng tải bản chụp lại cuốn sách “Ý nghĩa cờ Phật Giáo” của soạn giả Thích Chân Trí (Thích Chơn Trí) do Ban Tổ Chức Lễ Phật Đản PL.2501 tại Trung Phần (Việt Nam) ấn hành năm 1957, xem như một tài liệu sưu khảo cống hiến cho Quý bạn đọc tham khảo thêm…

Đại cương Luận CÂU-XÁ

Luận Câu-xá là luận thư thuộc Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvāstivāda), một bộ phái gốc từ Phật Giáo thời kỳ đầu (Nguyên Thuỷ / Tiểu thừa) có nhiều luận điểm làm tiền đề cho khuynh hướng Đại Thừa (Mahāyāna)…

Tại sao tính nhất quán lại quan trọng trong lãnh đạo? – Việt dịch: Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

Trở thành một nhà lãnh đạo nhất quán là cả một vấn đề. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo hoặc đang có kế hoạch trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai, thì tính nhất quán là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà bạn nên có…

Điều lệ & Nội quy Hội Việt Nam Phật Giáo (Bắc Kỳ – 1934)

Hội Việt Nam Phật Giáo là Hội Phật Giáo được thành lập năm 1934 (tại Bắc Kỳ); và bản “Điều lệ – Nội quy” này của Hội cũng được ban hành và ấn loát cùng năm bởi nhà in Đuốc Tuệ….

Sen Trắng đất phương Nam

Gia Đình Phật Hóa Phổ miền Nam manh nha từ một trường tư thục có tên là “GIA ĐÌNH BỔ TÚC HỌC VỤ CHƠN TRI”. Hiệu trưởng của trường là một Huynh Trưởng gốc từ Gia Đình Phật Hóa Phổ Chơn Tri (Chợ Cống, Huế)…

Vai trò của Lê Đình Thám và Mai Thọ Truyền trong phong trào Chấn Hưng Phật Giáo Việt Nam

Ba vị Cư sĩ trí thức lỗi lạc Tâm Minh Lê Đình Thám ở Trung Kỳ, Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha ở Bắc Kỳ và Chánh Trí Mai Thọ Truyền ở Nam Kỳ đã chung tay cùng Phật Học Hội đào tạo Tăng tài và phá trừ mê tín…

Con đường giáo dục của Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Dạy trường Đại học dễ hơn dạy trong Gia Đình Phật Tử. Giáo dục từ thanh niên dễ hơn, trong Gia Đình Phật Tử thì có thanh niên, thiếu niên, còn dạy đồng niên còn khó hơn nữa. Ở phương Tây, giáo viên dạy Đại học ít hơn người dạy Mầm non…

Em mơ cùng Đức Phật – Dharmachari Nagaraja (Nguyễn Minh Tiến dịch)

EM MƠ CÙNG ĐỨC PHẬT
(Truyện kể dành cho thiếu nhi)
Nguyên tác Anh ngữ: The Budda’s Apprentice at Bedtime
Tác giả: Dharmachari Nagaraja
Việt dịch: Nguyên Minh NGUYỄN MINH TIẾN…

Mô hình Đàn Kiểu Mẫu chuyên sâu

Mô hình Đàn Kiểu Mẫu chuyên sâu – Tài liệu tham khảo Ngành Đồng GĐPTVN (thuyết trình trong Hội Thảo Ủy Viên – Phụ Tá Ủy Viên Ngành Đồng GĐPTVN quốc nội 17/4/2021)…