Browsing: hiểu biết và yêu thương

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Cầu mong cho tất cả những ai tự cho mình là Phật Tử, là con của đức Phật, dù là con đầu (Trưởng tử) hay con út, nếu không học được hạnh từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, thì cũng đừng làm những điều, nói những điều tổn hại đến người khác…