Browsing: phân hóa

Luận văn - Tham luận
0

Bài này được viết theo đề nghị góp ý về chủ đề “Gia Đình Phật Tử Giữa Các Giáo Hội” cho một khóa hội thảo cuối năm 2019. Bài viết sẽ nói về vị trí người cư sĩ giữa những mâu thuẫn xã hội và giữa các Giáo Hội…

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Cầu mong cho tất cả những ai tự cho mình là Phật Tử, là con của đức Phật, dù là con đầu (Trưởng tử) hay con út, nếu không học được hạnh từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, thì cũng đừng làm những điều, nói những điều tổn hại đến người khác…