Những mẹo nhỏ để học ảo thuật thành công

Một số trò ảo thuật cần sự phức tạp đến nỗi thật khó biết hiệu ứng là gì và cái gì dẫn tới hiệu ứng. Ý ở đây là khi xem hướng dẫn mà bạn vẫn không hiểu đang làm gì. Vì vậy, đây là một số mẹo nhỏ cho việc học tập ảo thuật hiệu quả hơn…