Browsing: hương lam

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Tôi cảm nhận trọn vẹn tình thương yêu kính mến của mọi người đối với các Huynh Trưởng đã mất. Chân tình thắm đượm đó, tình yêu mến cao cả đó, nghĩa tình đẹp đẽ đó, tôi nghĩ: Chỉ có trong GĐPT, trong tổ chức áo LAM, không chủ quan, nhưng chắc chắn như thế…