Lòng Từ Bi: Sự đoàn kết mọi con tim – Song ngữ Anh-Việt (Tâm Kiểm chuyển ngữ)

Lòng từ bi chân chính của Phật Giáo không liên quan gì đến tình cảm hay sự thương hại đơn thuần. Điều này là do tình cảm hoặc sự thương hại đơn thuần không thể giúp người kia đạt được chiến thắng trong cuộc sống; nó không thể thực sự làm giảm đau khổ và truyền đạt niềm vui…