Luật Gia Đình Phật Tử

Phật Tử thực hành hạnh thanh tịnh để giữ gìn thân thể, lời nói, ý nghĩ, việc làm cho trong sạch. Phật Tử chỉ nói lời chân thật, hòa nhã; Phật Tử không nghĩ, không làm các điều ác, chỉ nghĩ, chỉ làm các điều thiện có lợi cho mình và người khác…