Hệ thống tổ chức Gia Đình Phật Tử

Tài liệu lập quy GĐPT: Hệ thống tổ chức các cấp Gia Đình Phật Tử (hiện hành và tại quốc nội)…

Hành Chánh GĐPT: Trách nhiệm Ban Viên Ban Hướng Dẫn

Với tâm ý hỗ trợ cho quý anh chị Huynh Trưởng thành viên BHD.GĐPT cấp tỉnh trong công tác lãnh đạo & điều hành khi chưa có một tài liệu thống nhất của cấp trung ương, chúng tôi xin trích đăng tập cẩm nang này của BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã ấn loát để lưu hành nội bộ…

Phù hiệu Gia Đình Phật Tử

PHÙ HIỆU CHỨC VỤ: TRUNG ƯƠNG Trưởng Ban Phó Trưởng Ban Ban Viên Phụ Tá Ban Viên Phụ Tá Ban Hướng Dẫn tại Miền TỈNH Trưởng Ban Phó Trưởng Ban Ban Viên Phụ Tá Ban Viên Phụ Tá Ban Hướng Dẫn tại Quận/Huyện ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH Gia Trưởng Liên Đoàn Trưởng Thư Ký Thủ Quỹ Đoàn Trưởng Nam Phật Tử, Nữ Phật Tử Đoàn Phó Nam Phật Tử, Nữ Phật Tử Đoàn Trưởng Thiếu Nam, Thiếu Nữ Đoàn Phó Thiếu Nam, Thiếu Nữ Đoàn…

Cấp hiệu Gia Đình Phật Tử

“Các cấp hiệu và huy hiệu cùng một thể thức do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ấn định và phát hành”. (Chương thứ III, điều 12, mục B, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) 

Kỳ hiệu – Ấn tín Gia Đình Phật Tử

KỲ HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ: (Cương Yếu Hành Chánh Gia Đình Phật Tử Việt Nam) A/ MẶT PHẢI KỲ HIỆU: B/ MẶT TRÁI KỲ HIỆU: Thế Giới. Quốc Gia (Trung Ương). Tỉnh / Thị. Đơn vị GĐPT. Đoàn Nam Phật Tử. Đoàn Nữ Phật Tử. Đoàn Thiếu Nam. Đoàn Thiếu Nữ. Đoàn Oanh Vũ Nam. Đoàn Oanh Vũ Nữ. Đội – Nam Phật Tử. Chúng – Nữ Phật Tử. Đội – Thiếu Nam. Chúng – Thiếu Nữ. Đàn – Oanh Vũ Nam. Đàn –…

Huy hiệu Gia Đình Phật Tử

HUY HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM: Huy hiệu chính thức của Gia Ðình Phật Tử là Hoa Sen Trắng, tám (8) cánh, trên nền tròn xanh lá mạ, viền trắng. (Chương thứ III, điều 11, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam)  I. Hình tròn: Tượng trưng cho đạo Phật viên dung, hoàn toàn, vô ngại.  II. Sen trắng: Tượng trưng cho ánh sáng của trí huệ hoàn toàn (giác ngộ), và ánh sáng của thanh tịnh hoàn toàn (giải thoát). Hoa sen là…

Chào kính Gia Đình Phật Tử

CÁCH CHÀO CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM Cách chào của Gia Đình Phật Tử là bàn tay phải bắt ấn Cát Tường (bàn tay phải ngửa về phía trước, đưa ngang vai, cánh ngoài thẳng dọc với ngón cái giữ lấy ngón đeo nhẫn). “Ấn Cát Tường chỉ áp dụng khi mặc đồng phục GÐPT” (Chương thứ III, điều 12, mục C, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) 

Đồng phục Gia Đình Phật Tử

ĐỒNG PHỤC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM: (Chương thứ III, điều 13, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) @ Chú thích vị trí đeo huy hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, bảng tên: a) Nam, Nữ  Huynh Trưởng: Huy hiệu Hoa Sen. Phù hiệu chức vụ. Bảng tên. Cấp hiệu. b) Đoàn Sinh Ngành Thanh, Thiếu: Huy hiệu Hoa Sen. Phù hiệu chức vụ (Đội, Chúng, Trưởng và Phó) hay Gia Đình hiệu (Đội, Chúng Sinh). Cấp hiệu. Phù hiệu thâm niên. c) Đoàn…

Bài ca chính thức Gia Đình Phật Tử

Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là bài SEN TRẮNG
nhạc của Ưng Hội – lời của Phạm Hữu Bình & Nguyễn Hữu Quán. (Chương thứ III, điều 12, mục A, Nội Quy GĐPTVN)…

Luật Gia Đình Phật Tử

Phật Tử thực hành hạnh thanh tịnh để giữ gìn thân thể, lời nói, ý nghĩ, việc làm cho trong sạch. Phật Tử chỉ nói lời chân thật, hòa nhã; Phật Tử không nghĩ, không làm các điều ác, chỉ nghĩ, chỉ làm các điều thiện có lợi cho mình và người khác…

Khẩu hiệu Gia Đình Phật Tử

Khẩu hiệu của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là: Tinh Tấn (Chương thứ I, điều 4, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam)…

Châm ngôn Gia Đình Phật Tử

Châm Ngôn của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là: Bi – Trí – Dũng (Chương thứ I, điều 3, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam)…