Browsing: lục tổ huệ năng

Công án - Giai thoại
0

Theo quan điểm của các Thiền Sư đối với ngoại cảnh hoàn toàn là tìm tại tâm mình chứ không kẹt trên biểu tượng sự vật. Có hiện tượng là có phân biệt, đó là vì chúng ta khởi tâm động niệm…