Browsing: nam

Vườn thơ
0

Xa quê lòng tưởng nặng u hoài
Tết đến mơ đào cảnh ngắm say
Gốc đẹp tươi màu hoa nở rộ
Cành cao tỏa dáng nụ dày sai
Ấy ngoài thời tiết thường se lạnh
Còn cậy nghệ nhân cũng lắm tài…

Chuyện đời
0

Bình đẳng giới chú trọng vào việc tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào những lãnh vực mà trước đây họ không bước vào. Phong trào đòi bình đẳng giới đã gặt hái được nhiều tiến bộ vừa trong gia đình vừa ngoài xã hội. Về mặt kinh tế và chính trị, nhiều phụ nữ đã nắm giữ những vai trò lãnh đạo…