Browsing: tha hương

Vườn thơ
0

Xa quê lòng tưởng nặng u hoài
Tết đến mơ đào cảnh ngắm say
Gốc đẹp tươi màu hoa nở rộ
Cành cao tỏa dáng nụ dày sai
Ấy ngoài thời tiết thường se lạnh
Còn cậy nghệ nhân cũng lắm tài…