Người lãnh đạo trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Người lãnh đạo tài giỏi là người biết biến ước mơ của mình thành ước mơ của mọi người, khiến mọi người hoạt động một cách tích cực và tự giác theo ý muốn của người lãnh đạo, nhằm đạt được mục đích chung của tổ chức…