Browsing: nguyễn để

Vườn thơ
0

Nguyên Hạnh, Nguyên Hoành, út Quãng Hoa.
Diệu Quang, Tâm Thể, Quang Mai nhà.
Trên đường tin báo bão lũ truồi núi.
Báo tiếp tin Anh xả tuổi già…

Thông tri - Cáo tri
0

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng – Nguyễn Để – Pháp Danh : Nhật Hồng
Nguyên Phó Chủ Tịch UBQT Huynh Trưởng Trung Ương GĐPT.VN
Nguyên UV Tổ Kiểm BHD Trung Ương GĐPTVN
Nguyên Đại Diện BHD Trung Ương GĐPTVN tại Miền Khuông Việt
đã xả bỏ báo thân vào lúc 6g50 ngày 18/11/2013
(nhằm ngày 16/10 AL năm Quý Tỵ)
tại Đà Lạt – Lâm Đồng – Việt Nam.
Hưởng thọ 92 tuổi.