Trung Quốc: Phản đối phá cấu trúc chùa cổ – từ chối đăng ký di sản thế giới

Trong một bài báo đăng trên tờ Tin Tức Bắc Kinh hôm 11/4/2013, giáo sư Wang Yunxia tại đại học Renmin (Bắc Kinh) phản đối quyết định này: “Các nhà chức trách không biết rõ hậu quả nếu cứ lờ đi việc bảo vệ di tích để theo đuổi việc được công nhận là di sản sao?”…