Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Viên Lạc PHẠM GIA BÌNH

Anh chọn ngôi đất dự định xây chùa của Hội Phật Giáo Connecticut nơi vùng Crystal Lake (hồ Thủy Tinh) để hoàn thành đại nguyện vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 4 năm 1993, hưởng dương 43 tuổi…