Tiểu sử Tổ Phần Dương – Thiện Chiêu Thiền Sư (Đời thứ 6 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ họ Du, sinh năm Đinh Mùi (947) tại Thái Nguyên (Trung Quốc). Thuở nhỏ, Ngài tính thâm trầm ít nói, có trí huệ lớn, không ưa những đồ trang sức. Năm 14 tuổi, sau khi cha mẹ qua đời, sống trong cảnh cô quả, Ngài phát tâm xuất gia…