Browsing: Sử liệu Lịch Đại Tổ Sư

Sự tích – Sử liệu Chư Lịch Đại Tổ Sư

Sử liệu Lịch Đại Tổ Sư
0

Thiền Sư Huệ Quang húy Thiện Hải, thế danh Nguyễn Văn Ân, sinh năm 1888 tại quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Sau đó Ngài theo thân mẫu về sống tại Trà Vinh. Năm 19 tuổi Ngài xuất gia tại chùa Long Thành ở quận Trà Cú…

1 2 3 9