Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO TỔNG VỤ THANH NIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG   QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM   Chương mở đầu Sứ Mệnh Huynh Trưởng – Nghĩ rằng trong một đoàn thể, các cán bộ điều khiển đóng vai trò nòng cốt và liên quan ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tổ chức. – Nghĩ rằng trong sứ mệnh giáo dục Thanh Thiếu Nhi, Huynh…