Sen Trắng – Bài ca chính thức từ Thanh Niên Phật Học Đức Dục đến Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Bài ca Sen Trắng này được áp dụng từ thời kỳ Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục (khoảng thời gian từ năm 1938 đến 1943) cho đến nay vẫn không thay đổi. Ban đầu, sử dụng lời ca bằng tiếng Pháp và khởi thủy lời ca Pháp ngữ này có phần rườm rà…

Châm ngôn – Khẩu hiệu – Luật của Gia Đình Phật Tử Việt Nam qua những lần tu chỉnh Nội Quy

Châm ngôn của Gia Đình Phật Tử hiện tại được ghi trong chương thứ Nhất, điều 3 bản Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam vốn đã từng được ấn định rất sớm, từ thời tổ chức GĐPT mới đoàn ngũ hóa các Đoàn Đồng Ấu Phật Giáo và Thanh Niên Phật Học Đức Dục…

Mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam qua những lần tu chỉnh Nội Quy

Lúc nào cũng là Phật Tử chân chính; ở đâu cũng là Phật Tử chân chính; làm gì cũng là Phật Tử chân chính; luôn luôn là Phật tử chân chính; mãi mãi là Phật Tử chân chính… như mục đích GĐPT trải qua bao lần tu chỉnh vẫn không thay đổi….

Danh hiệu Gia Đình Phật Tử Việt Nam qua những lần tu chỉnh Nội Quy

Tổ chức Gia Đình Phật Tử trước khi được thống nhất toàn vẹn, là “một ngành sinh hoạt trong một Tập Đoàn Phật Giáo”. Trong lần họp thứ 19 của Hội Việt Nam Phật Học vào các ngày 20, 21, 22, 23-1-1951 đã chính thức khai sinh danh hiệu GIA ĐÌNH PHẬT TỬ…

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu tiếp kiến và giáo huấn đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hoa Kỳ

Hòa Thượng khuyên nhủ tập thể GÐPT “cố gắng gìn giữ truyền thống, nương vào Nội Quy – Quy Chế GÐPTVN Tại Hoa Kỳ mà sinh hoạt”. Hòa Thượng dạy thêm: “Mọi cái gì khác để sang một bên, hạ hồi phân giải”…

Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO TỔNG VỤ THANH NIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG   QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM   Chương mở đầu Sứ Mệnh Huynh Trưởng – Nghĩ rằng trong một đoàn thể, các cán bộ điều khiển đóng vai trò nòng cốt và liên quan ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tổ chức. – Nghĩ rằng trong sứ mệnh giáo dục Thanh Thiếu Nhi, Huynh…

Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam

TVGĐPT – Mục lục trong chuyên đề này: 1. Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam bản hiện hành (1973). 2. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh (1967). 3. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản ban hành đầu tiên (1964). 4. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Âu Châu. 5. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi. 6. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Hoa Kỳ. 7. Nội Quy…