Tiểu sử Tổ Thạch Sương – Sở Viên Thiền Sư (Đời thứ 7 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ họ Lý, sinh năm Mậu Tý (988) tại Thạch Sương, Đàm Châu, Trung Quốc. Năm 22 tuổi xuất gia tại chùa Ẩn Tịnh ở Tương Sơn, Thành Nam với hiệu là Từ Minh. Mẹ Ngài là người có hạnh hiền đức, khuyến khích Ngài du phương học đạo…