Browsing: sông côn

Vườn thơ
0

Tôi nhớ Nguyên Thiều lớp Tăng Ni
Bao đêm mài miệt thức ôn thi
Trả nợ bút nghiên lo bổn phận
Soi đèn trí tuệ tỏ lối đi…