Điếu văn của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong Lễ Tưởng Niệm Cố Huynh Trưởng Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI

Thế là anh Mai về với Phật. Để lại đại gia đình Bạch tộc mất chồng, mất cha, mất ông cụ cố, tiếc thương khôn nguôi. Đại gia đình Áo Lam bao thương yêu mến mộ. Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni mở lượng từ bi ai lân nhứt tâm cầu nguyện vãng sanh Cực Lạc…

♫ Bạch Mai – Tưởng nhớ Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI

BẠCH MAI – Tưởng nhớ Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai.
Thơ: Hồng Liên – Nhạc: Như Vinh.
Hòa âm & Trình bày: Viên Dung…